LegalAlex Tomas

Condicions d’accés i utilització de l’espai web

www.vintageinbarcelona.com és un domini d’Internet titularitat de Alex Tomàs.

Mitjançant aquest avís legal s’informa els usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels continguts i serveis que es faciliten a través d’aquest web. Així mateix, es fa constar que aquest web no està especialment dirigit a menors d’edat. El visitant es compromet a utilitzar aquest web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral, els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

Es prohibeix l’ús de qualsevol dels correus electrònics que es faciliten al web per realitzar enviaments massius de correus no sol·licitats (spam), així com per enviar qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent o els drets legítims dels seus titulars. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris l’acceptació plena i sense reserves de les condicions que s’exposen en aquest avís legal. Vintageinbarcelona, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, es reserva la facultat de modificar aquest avís legal, els continguts publicats a través del web o la seva configuració. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora.

Continguts i copyright

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquest web, inclosos els textos, les dades personals, les obres artístiques, la informació, les imatges, els dissenys, els logotips i qualsevol altre material són titularitat de Vintageinbarcelona o de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los.

El nom Vintageinbarcelona i l’activitat d’aquest festival estar registrat a la “Oficina Española de Patentes y Marcas” amb el nº d’expedient 3079842 / 6  de data 23/10/2013  i qualsevol us fraudulent, o utilització del nom o marca per part de tercers que no estiguin relacionats amb el festival pot esdevenir en una il·legalitat.

© Tots els drets estan reservats

En cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, edició, còpia, modificació, distribució, reproducció o explotació sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del seu legítim titular o, si s’escau, per part de Vintageinbarcelona. Qualsevol reproducció autoritzada pel seu legítim titular requerirà sempre que se citi la font, llevat que s’indiqui el contrari.

La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport, implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades, els continguts i les imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina web o els usuaris del web poden posar en coneixement de Vintageinbarcelona qualsevol contingut que els perjudiqui enviant un escrit al formulari a peu de página.

Tots els afectats poden exercitar els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, dirigint un escrit al formulari a peu de página.

Enllaços

El web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs, blogs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços al web té com a únics objectes facilitar als usuaris la recerca de continguts, informació i serveis disponibles a Internet, i l’accés a la informació. El fet d’incloure enllaços no implica necessàriament l’acceptació i aprovació per part de vintageinbarcelona dels continguts i/o els serveis de la pàgina web enllaçada. L’únic responsable en serà el seu propietari. Per aquest motiu, es recomana a l’usuari que extremi la prudència quan accedeixi als webs enllaçats i que revisi les seves corresponents condicions d’ús i la normativa de privacitat. En cas que visualitzi al web enllaçat qualsevol contingut que li sembli il·lícit, perjudicial o ofensiu li preguem que ens ho comuniqui immediatament enviant un escrit al formulari a peu de página.

Política de privacitat de Vintageinbarcelona

Les dades que l’usuari faciliti a través d’aquest web (enviat un correu electrònic, utilitzant els diferents formularis, subscrivint-se al nostre butlletí, etc.) seran tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per a gestionar la seva sol·licitud. Vintageinbarcelona guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat. Vintageinbarcelona  ha adoptat les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Vintageinbarcelona ha definit una política de protecció de dades i privacitat d’obligat compliment per part de tot el personal al seu servei i per part dels seus col·laboradors, en què també s’estableix la seva obligació de mantenir la confidencialitat i el secret professional.

La subscripció al nostre butlletí o l’enviament de qualsevol tipus d’informació es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació, i es permetrà que l’usuari se’n pugui donar de baixa en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

Els participants al nostre festival hauran d’emplenar el corresponent contracte , i un cop acceptat, el sol·licitant podrà beneficiar-se de la condició de participant a Vintageinbarcelona i es trobarà sotmès a la normativa de funcionament de l’activitat i a la següent política de privacitat: Les dades del participant seran tractades confidencialment i formaran part d’un fitxer, titularitat de Vintageinbarcelona, la finalitat del qual serà participar de les nostres activitats. Així mateix, aquestes dades serviran per enviar-li informació relacionada amb activitats vinculades a Vintageinbarcelona i al món del comerç antic, restauració, col·leccionisme o qualsevol activitat relacionada amb el mon retro o Vintage . El participant, en qualsevol moment i de forma gratuïta, podrà donar-se de baixa d’aquest tipus d’enviaments d’informació.

El destinatari de les dades serà única i exclusivament Vintageinbarcelona.

Vintageinbarcelona, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns casos de tercers, publica i difon noticies i activitats de tots els seus participants , així com fotografies del festival o d’actes en què també pot aparèixer alguna imatge seva, amb la finalitat de promocionar als participants o promocionar el sector Vintage .

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, el participant disposarà del dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint un escrit al formulari a peu de página.

Finalment us informem que, aquesta pàgina web utilitza cookies, per a més informació consulteu l’enllaç “Cookies”

Seguretat

Vintageinbarcelona ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari d’acord amb la naturalesa de les dades personals tractades i amb les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. No obstant, Vintageinbarcelona no pot garantir que el web o el servidor en què s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al web.

Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona.

Vintage in Barcelona 2014 © All rights reserved (Legal Page)/Powered by Mediatwitts (Events-Barcelona Group)

Formulari reclamació